Alla inlägg av Niklas Strömbeck

Flödesmätningar i Ätran

IMG_4858

Luode kommer att under september installera en IQ+ i Ätrans övre del. En IQ har ju den fördelen att den kan mäta flöden i vattendrag där bestämmande sektioner saknas. Mätningarna görs för Ätrans Vattenråd Vartoftaprojektet

EXO3 mäter jordbrukets effekter

Rapsfält och alle

Sommaren 2017 installerade Luode 5st EXO3-sonder och ett spectro::lyser-system åt SLU i ett vattensystem någonstans i Östergötland. Nu har de första resultaten kommit i form av en akademisk artikel i den välrenomerade tidskriften The Science of the Total Environment (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718306569). Grattis till Magdalena Bieroza (https://www.slu.se/cv/magdalena-bieroza/) vid SLU i Uppsala!

Avancerad profiler i Stockholm

Stockholm Vattens profilerande utrustning utanför Lovöverket uppdaterad med en EXO2-sond. Den mäter nu temperatur, konduktivitet, pH, ORP, syrgashalt, turbiditet, fDOM (organiskt material), klorofyll och blågröna alger. Från ytan till botten – dygnet runt – året runt! Tre glada killar från Mats Wåhlin AB hjälpte till

 

img_3756