Flödesmätningar i Ätran

IMG_4858

Luode kommer att under september installera en IQ+ i Ätrans övre del. En IQ har ju den fördelen att den kan mäta flöden i vattendrag där bestämmande sektioner saknas. Mätningarna görs för Ätrans Vattenråd Vartoftaprojektet