Flöde, nederbörd och översvämningar i Kristianstad

oversvamning

Luode installerar ett tiotal stationer för vattenföring och meteorologiska parametrar i Helge Å i nordöstra Skåne! Stationerna kommer att ge data till en hydrologisk modell som används för att prediktera översvämningar i Kristianstad med omnejd. Data kommer att levereras i realtid till kunden via Luode Data och ftp