Produkter

ysi

SonTekLogga

Scan2

colifast

Xylem_7704

ysi

YSI Inc

YSI har funnits i över 60 år och gör marknadens erkänt bästa insitu-instrumentering för vattenkvalitets mätningar. Instrumenten är anpassade för både manuella och autonoma realtidmätningar och är perfekta för automatiska mätningar även i svåra fältförhållanden. YSI:s multi-parametersonder klarar att mäta ett stort antal kemiska parametrar i både sött och salt vatten och fungerar mycket bra för mätning av bland annat turbiditet, organiskt material, konduktivitet, syre och temperatur. YSI: sonderna är kända för att klara mätningar under månader i sträck utan underhåll samt för deras motståndskraft mot påväxt och sedimentation. YSI:s enheter är också utrustade med fluorometer som kan användas för mätning av klorofyll och cyanobakterier. Den senaste YSI sonden heter EXO som har en egen hemsida www.exowater.com.

 

 

exo2-vertical


SonTekLogga

SonTek

SonTek är specialiserade på akustiska mätsystem för mätning av flöde men används också för bathymetriska undersökningar. Instrumenten är lätta att använda och klarar svåra förhållanden mycket bra. Utrustningen finns i flera olika utföranden för olika applikationer, tex för mätningar från båt eller fast monterade i vattendrag.

 

 

Scan2

s::can UV-VIS spektrometrar

Österrikiska s::can gör marknadens första och bästa InSitu spektrometer, spectro::lyser. Spektrometrar från s::can kan användas för mätningar av nitrat, lösliga organiska ämnen, TOC, COD, DOC, BOD, turbiditet och suspenderat material. Amerikanska myndigheter rekommenderar S::can för mätning av TOC, se länk.

s::can spektrometrar har inga rörliga delar och är kända för sin låga underhållskostnad. De används ofta för Early Warning systems för dricksvatten men instrumenten är även processanpassade och används även för processtyrning. Instrumenten har en mängd olika uppkopplingsmöjligheter men fungerar också bra för enklare installtioner i fält. En ny, mycket prisvärd, modell har precis kommit ut på marknaden för mätning av turbiditet (FNU och NTU), färg, UV254, TOC och COD för att läsa mer, klicka här.

 

 

 

colifast

Colifast

ColiFast AS är ett norskt företag som är specialiserat på automatisk mätning av bakterier. Deras system finns spridda över hela världen, bl.a. bevakar de Göteborgarnas vattenkvalitet i Göta Älv sedan många år. ColiFast har system både för kvantitativ mätning på råvatten och kvalitativ (P/A) i dricksvatten.

 

ALARM_etv_beskuren

 

Xylem_7704

WaterLOG

Waterlog är en etablerad tillverkare av hydrologisk mätutrustning och dataloggrar. Deras senaste logger Storm3 är skräddarsydd för moderna sensorer som YSI EXO2 och den visar data direkt på nätet!