Tjänster

Vattenkvalitet

Mätstationer och instrument som mäter parametrar för bedömning av vattenkvalitet kan samlas in i realtid för online-presentation eller hämtas in manuellt. Mätningar kan utföras mobilt som punktmätningar eller för längre perioder och utrustningen kan givetvis också monteras permanent på en och samma plats. Allt från montering av mätutrustning till leverans och kontroll av data kan ingå.

Vi jobbar gärna forskningsnära och våra karteringar har bidragit till framsteg inom fjärranalys och marinbiologi.

För mer information:
Niklas Strömbeck, tel. 0708-50 96 69, niklas.strombeck@luode.net
Mattias Ryman, tel. 0703-91 13 44, mattias.ryman@luode.net

Kartering av vattenkvalitet

Luode Consulting Oy är ensamma i Norden med att erbjuda tjänster för kartläggning av vattenkvalitet med hög precision. Kartläggningen kan ge information om till exempel algblomningars utbredning, spridning av kylvatten från anläggningar. Karteringen kan därmed ge information om både diffusa utsläpp och punktutsläpp. Under kartläggningen samlas tiotusentals observationer under en och samma dag vilket ger en mycket detaljerad bild. Jämfört med enskilda vattenprover så ger mätningarna ett helt nytt sätt att planera och övervaka förändringarna i vatten. Mätutrustningen är lämplig för både inlandsvatten och havsområden.

För mer information:
Niklas Strömbeck, tel. 0708-50 96 69, niklas.strombeck@luode.net
Antti Lindfors, tel: +358 (0) 50 59 00 694, antti.lindfors@luode.net.

karta

Mätning av flöde, vattenströmmar och batymetriska undersökningar

Vi har mer än 10 års erfarenhet av flödesmätningar och kan utföra kontroll mätningar av flödet men också upprätta avbördningskurvoruppdrag även i komplicerade vattendrag. Fasta stationer för realtidmätning av flödet kan också installeras på de flesta platser. Luode har tillgång till utrustning som enkelt kan placeras i både naturliga vattendrag, kanaler och rör.

Med hjälp av de modernaste akustiska mätinstrumenten kan högupplösta data tas fram över vattenströmmarnas fördelning över vattendrag, hamnar, sjöar eller kustnära områden. Även våghöjd och vattenstånd kan mätas och lagras eller visas online.

Luode utför även batymetriska undersökningar för kontroll av bottens topografi för till exempel farleder, muddringsarbeten mm.

För mer information:
Mattias Ryman, tel. 0703-91 13 44, mattias.ryman@luode.net.
Niklas Strömbeck, tel. 0708-50 96 69, niklas.strombeck@luode.net.

Datatjänst

Tjänsten omfattar dataöverföring, lagring av data på Luodes server, daglig manuell kvalitetskontroll och publikation på en lösenordsskyddad hemsida.

Datatjänsten inkluderar även övervakning av kvaliteten på mätningarna även på helger och helgdagar. Om mätutrustningen inte fungerar normalt eller mätdata når över ett överenskommet gränsvärde så kontaktas kunden av oss.

Se realtidsmätningar av näringsbelastningen i sydvästra Finland.