Avancerad profiler i Stockholm

Stockholm Vattens profilerande utrustning utanför Lovöverket uppdaterad med en EXO2-sond. Den mäter nu temperatur, konduktivitet, pH, ORP, syrgashalt, turbiditet, fDOM (organiskt material), klorofyll och blågröna alger. Från ytan till botten – dygnet runt – året runt! Tre glada killar från Mats Wåhlin AB hjälpte till

 

img_3756