Leverans till SMHI!

Luode levererar SonTek till SMHI! Efter ett omfattande upphandlingsarbete står det klart att Luode kommer att leverera ett 20-tal ADCP-system till SMHI, s.k. indexinstrument. Systemen relaterar vattenflöde i åar och bäckar till mätt vattenhastighet. På detta sätt kan man mäta vattenföring i vattendrag som saknar bestämmande sektioner.

IMG_3144