spectro::lyser Nynas

Luode levererar ett spectro::lyser-system till Nynas, d.v.s Nynäs raffinaderi i Göteborg. Systemet mäter TOC och bevakar prestanda hos filter i en av deras reningsanläggningar