Hydrodynamisk modellering

Luode kommer att utföra hydrodynamisk modellering av Öresjö åt Borås Energi som vill lära sig mer om hur vattnet i sjön rör sig.