Älvdata!

Luode uppdaterar Älvdatasystemet! Luode har vunnit option på att leverera ett tiotal YSI EXO2-system till Göteborg Kretslopp & Vatten. Systemen kommer att ersätta och utvidga det befintliga s.k. Älvdatasystemet som funnits sedan 1990-talet.