Automatisk flödesmätning i Julebodaån

Mätstation installerad i Julebodaån. Mattias gör kalibreringsmätning med SonTeks FlowTracker